Atrakcje turystyczne

 • Krzywa Wie?a w Z?bkowicach ?l?skich

    Krzywa Wie?a w Z?bkowicach ?l?skich Krzywa Wie?a jest najstarsz? budowl? miejsk? i symbolem Z?bkowic ?l?skich, które przed II wojn? ?wiatow? nosi?y miano „?l?skiej Pisy”. Przez wiele lat pe?ni?a funkcj? dzwonnicy pobliskiego ko?cio?a parafialnego. Dzi? jest to punkt widokowy, z którego rozci?ga si? pi?kna panorama na Sudety ?rodkowe i Wschodnie. Budowa dzwonnicy zosta?a... » Zobacz wi?cej

 • SKI & SUN ?wieradów Zdrój

  O?rodek SKI&SUN ?wieradów Zdrój to obowi?zkowy przystanek dla wszystkich mi?o?ników sportów zimowych. W t? najwi?ksz? atrakcj? narciarsk? polskich Sudetów Zachodnich zainwestowa?a Grupa Kapita?owa Zasada, której celem by?o stworzenie o?rodka wyró?niaj?cego si? najwy?szym komfortem i najnowszymi rozwi?zaniami technologicznymi. Nie przez przypadek wi?c o?mioosobowa kolej gondolowa na Stogu... » Zobacz wi?cej

 • Twierdza Srebrna Góra

  Twierdza Srebrna Góra jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa kulturowego Europy i jedn? z najwa?niejszych atrakcji Dolnego ?l?ska. W chwili powstania (1765-1777) nale?a?a do najnowocze?niejszych tego typu fortyfikacji w Europie. Najwi?kszy podziw budzi? i nadal budzi pot??ny Donjon, jeden z najciekawszych obiektów fortyfikacji epoki nowo?ytnej. Jednak Twierdza Srebrna G?ra to w... » Zobacz wi?cej

 • Zamek Królewski w Ch?cinach

   Zamek Królewski w Ch?cinach! Miejsce z ciekaw? histori?, miejsce z wieloma tajemnicami!   Zamek wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza na prze?omie XIII i XIV wieku. Pierwsze wzmianki na jego temat si?gaj? 1306 roku, kiedy to W?adys?aw ?okietek nada? warownie wraz z 11 okolicznymi wsiami biskupowi krakowskiemu - Janowi Muskacie. Zamek posiada? swoj? kaplic? i... » Zobacz wi?cej

 • Muzeum - Zamek Górków w Szamotu?ach

  Muzeum - Zamek Górków ul. Wroniecka 30 64 - 500 Szamotu?y tel/fax: (0-prefix-61) 29 218 13, 29 226 29 e-mail: zamek@zamek.org.pl http://www.zamek.org.pl/go.live.php     Muzeum-Zamek Górków w Szamotu?ach powsta?o w 1957 roku. Jego siedzib?  jest kompleks budynków za?o?enia rezydencjalno-obronnego. Najstarsze budynki wzniesiono w XV stuleciu z inicjatywy... » Zobacz wi?cej

 • Mazury PTTK

  10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1 tel./fax. +48 89 527 51 56 info@mazurypttk.pl http://mazurypttk.pl/ » Zobacz wi?cej

 • Ogród Zoologiczny - Stare I Nowe ZOO w Poznaniu

  » Zobacz wi?cej

 • Malta Ski w Poznaniu

  » Zobacz wi?cej

 • ?egluga Ostródzko - Elbl?ska

  » Zobacz wi?cej

 • Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

  » Zobacz wi?cej

Wspó?praca

棋牌送金 封开县| 九江市| 修武县| 宜春市| 洪江市| 建德市| 郧西县| 通榆县| 东阳市| 诸城市| 临江市| 诸暨市| 桑日县| 东宁县| 哈密市| 尉氏县| 鹤山市| 武冈市| 南皮县| 大英县| 法库县| 濮阳市| 江永县| 甘南县| 汤原县| 县级市| 临城县| 新泰市| 鄂伦春自治旗| 永川市| 墨江| 五台县| 错那县| 阿拉善盟| 新乐市| 贡觉县| 建宁县| 大余县| 枣强县| 深水埗区| 宁河县|